beta 1550/1Pneumatyczny ściskacz sprężyn kolumn MacPhersona 1550/1 jest uniwersalnym przyrządem do montażu i demontażu kolumn MacPhersona lub podobnych konstrukcyjnie. Przyrząd przyjazny dla użytkownika, pozwala na ściśnięcie sprężyny i wykonanie operacji demontażu talerza sprężyny, a następnie samej sprężyny lub jej montażu i zamontowanie talerza. Ściskacz 1550/1 jest wyposażony w siłownik pneumatyczny przymocowany do ramy, który sterowany jest sprężonym powietrzem przy ruchu w obu kierunkach umożliwiając zarówno kontrolowane ściskanie jak i zwalnianie sprężyny śrubowej kolumny MacPhersona.

MIREX - SZANDECKI I MARCZUK SPÓŁKA JAWNA
Brzeska 111
21 - 500 Biała Podlaska
NIP: 537-19-18-189
REGON: 03020890600000
KRS: 0000085087


 

lawp_logo